Komunikat Organizacyjny

7

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
II DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW POLSKI
OSÓB BEZDOMNYCH
w SZACHACH
o Puchar J.E. Ks. Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi
w Międzywodziu od 15 do 17 września 2017 r.

  1. Organizator I DMPB w szachach:
   CARITAS Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, przy współpracy:

   • Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie
   • CARITAS Polska w Warszawie
   • Klubu Szachowego Gryf Szczecin
   • Burmistrza Dziwnowa
   • Parafii rzymskokatolickiej NMP w Międzywodziu

   Dyrektor Turnieju i Sędzia Główny:
   Arkadiusz Korbal, email: arek@szachy.szczecin.pl

  2. Cel Turnieju
   • Przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu bezdomnych
   • Promocja Województwa Zachodniopomorskiego
   • Propagowanie gry w szachy wśród bezdomnych jako trzeźwego stylu życia
   • Poznawanie nowych miejscowości. Aktywizacja społeczna
   • Zawieranie nowych, wartościowych znajomości
   • Popularyzacja sportu szachowego w Polsce wśród dorosłych i starszych
  3. Miejsce i termin
   • Międzywodzie – od 15 do 17 września 2017r. od piątku 1400 do niedzieli 1400
   • Dom Rekolekcyjno-Wypoczynkowy Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP
    72-415 Międzywodzie ul. Poprzeczna tel. 91/381 38 61
   • biuro Turnieju, noclegi, wyżywienie na miejscu
   • Zakwaterowanie ekip możliwe już od 14:00 w piątek 15.09.2017r.
  4. Warunki uczestnictwa
   Drużyny 3 osobowe złożone z osób bezdomnych. W razie braku jednego z trzech szachistów spośród bezdomnych, regulamin dopuszcza do gry w drużynie pracownika etatowego lub wolontariusza. Należy podać nazwiska i imiona zawodników i na której szachownicy kto będzie grał (kto na 1- 2- 3).
  5. System Rozgrywek
   II Drużynowe Mistrzostwa Polski Bezdomnych w Szachach zostaną rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund. Partie będą rozgrywane z zegarem. Tempo gry: 13 minut plus 2 sekundy na każdy ruch dla zawodnika. W przypadku nieznajomości gry z zegarem, uczestnicy zostaną przeszkoleni w ich obsłudze na miejscu. Obsługa jest bardzo prosta. Gra z zegarem jest koniecznością, wymuszoną ograniczonym czasem trwania zawodów! Dyrektor Turnieju i Sędzia Główny jest profesjonalistą, członkiem Klubu Szachowego GRYF Szczecin. Wraz ze swoimi kolegami i koleżankami wspierają CARITAS i pomagają w organizacji tego typu imprez.
   O miejscu drużyny decyduje suma dużych punktów (meczowych): 2 pkt – wygrana, 1 pkt – remis, 0 pkt – przegrana. W przypadku tej samej liczby punktów decydują kolejno: suma małych punktów całej drużyny, liczba punktów zawodnika na I, II i III szachownicy.
  6. Zgłoszenia
   Zgłoszenia drużyn należy dokonać najpóźniej do 20.08.2017 roku wraz z podaniem nazwy drużyny, adresu Schroniska, imion, nazwisk zawodników i ewentualnego opiekuna drużyny. Zgłoszenia prosimy wysłać na adres koordynatora projektu Włodzimierza Gutkowskiego ze Szczecina – mail: wgutkowski@caritas.pl, lub mail: siwy571@wp.pl lub telefonicznie 502 341406.
   Schroniska, które dokonają zgłoszenia swoich drużyn po wyznaczonym terminie mogą nie zostać dopuszczone do rozgrywek z powodu ograniczonej liczb miejsc.
   O kwalifikacji do Turnieju decyduje kolejność zgłoszeń. Przewidujemy 16 drużyn 3-osobowych + opiekunowie, gdyż Dom Rekolekcyjno-Wypoczynkowy w Międzywodziu dysponuje tylko 70 miejscami noclegowymi. Zgłoszenie drużyny musi potwierdzić Organizator czyli Caritas Szczecin. Potwierdzimy elektronicznie, faxem lub telefonicznie.
  7. Opłaty, zakwaterowanie, wyżywienie
   Opiekunowie zespołów będą mogli potwierdzić swoje delegacje na miejscu stosowną pieczątką. Zakwaterowanie i wyżywienie dla ZAWODNIKÓW i opiekunów (max.1) od kolacji 15.09.2017r. do obiadu 17.09.2017r. zapewnia ORGANIZATOR.
  8. Nagrody
   1. I miejsce – DRUŻYNA otrzymuje 600 zł, puchar, medale, dyplomy
   2. II miejsce – DRUŻYNA otrzymuje 300 zł, puchar, medale, dyplomy
   3. III miejsce – DRUŻYNA otrzymuje 150 zł, puchar, medale, dyplomy
  9. Dla zawodników, którzy zwyciężyli na 1,2,3 szachownicy przewidziane są także nagrody:
   1. 1 szachownica – I miejsce – 200 zł, puchar, dyplom
   2. 2 szachownica – I miejsce – 100 zł, puchar, dyplom
   3. 3 szachownica – I miejsce – 50 zł, puchar, dyplom

   Łączna pula nagród w zawodach wyniesie 2000 zł ( 1400 zł nagrody finansowe i 600 zł rzeczowe)
   Uwaga ! Wysokość nagród może ulec zmianie.

  10. Szczegółowy plan Imprezy
   Turniej odbędzie się w Domu Rekolekcyjno-Wypoczynkowym Parafii p.w. Wniebowzięcia NMP, 72-415 Międzywodzie ul. Poprzeczna 5, Tel. 91/381 38 61.

   I DZIEŃ – Piątek 15.09.2017 r.
   ___________________________________

   • przyjazd drużyn
   • od godz. 1400 akredytacja, zakwaterowanie, zaprowiantowanie
   • godz. 1800 kolacja
   • godz. 1930 Msza Święta na rozpoczęcie II Drużynowych Mistrzostw Polski Osób Bezdomnych w Szachach
   • godz. 2030 odprawa dla Kapitanów drużyn w Sali konferencyjnej Domu
   • godz. 2100 wspólne ognisko z pieczonymi ziemniakami i muzyką
   • wypoczynek, nocleg

   II DZIEŃ – Sobota 16.09.2017 r.
   _______________________________________

   • godz. 900 śniadanie
   • godz. 930 odprawa techniczna, oficjalne otwarcie Turnieju
   • godz. 1000 rozpoczęcie gier – 5 rund
   • ok. godz. 1400 zakończenie gier
   • godz. 1430 Obiad w Domu Wczasowym
   • po godz. 15 imprezy towarzyszące Turniejowi
   • od godz. 1800 kolacja
   • godz. 1900 spotkanie pracowników Organizacji Pomocowych, bliższe poznanie się, wymiana doświadczeń, dyskusja, wnioski, propozycje
   • wypoczynek, nocleg

   III DZIEŃ – Niedziela 17.09.2017 r.
   ______________________________________________

   • godz. 830 śniadanie
   • godz. 900 c.d. turnieju – 4 rundy
   • ok. godz. 1145 zakończenie gier
   • godz. 1200 uroczysta Msza Święta na zakończenie II DMPOB
   • ok. godz. 1300 ogłoszenie wyników i wręczanie nagród przez Ks. Abpa Andrzeja Dzięgę
   • ok. 1400 uroczysty obiad
   • pożegnanie uczestników II DMPOB w Międzywodziu
  11. Wydarzenia towarzyszące:
   • ognisko z pieczonymi ziemniakami
   • konkursy i quizy szachowe z nagrodami
   • zwiedzanie Międzywodzia
   • wycieczki nad morzem, gry i zabawy
   • porady psychologa, terapeuty, pracownika socjalnego i księdza
   • opieka duszpasterska, możliwość spowiedzi świętej oraz Msze Święte
  12. Strona internetowa
   Strona internetowa CARITAS Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej będzie dostępna pod adresem www: szachy.caritas.pl
  13. Uwagi końcowe
   1. Za ubezpieczenie zawodnika odpowiada Podmiot delegujący DRUŻYNĘ.
   2. Wszyscy zawodnicy powinni być osobami bezdomnymi, wydelegowanymi jako drużyna lub skład drużyny zgodnie z pkt.4 regulaminu (jeżeli jest taka potrzeba !)
   3. Ostateczna weryfikacja drużyn i zawodników nastąpi podczas spotkania Kapitanów w dniu 15.09.2017 r. o godz. 2030.
   4. Biuro zawodów będzie czynne w Domu Rekolekcyjno – Wypoczynkowym w dniu 15.09.2015 r. od godziny 1400.
   5. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji i ewentualnych zmian w treści niniejszego komunikatu.

Koordynator Turnieju Dyrektor i Sędzia Turnieju
Włodzimierz Gutkowski Arkadiusz Korbal